Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 9,92 Km2
Altitud 252 m
Població (a 01-01-2020) 3237 h
Litoral No
Capital Rosselló
Distància -
Codi ajuntament 2518980001

Divisió territorial postal

  • 25124

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251898 00 00 0 00 Rosselló
Entitat singular 251898 00 01 7 00 Colònia Alcanís, la - 22 24 46
Nucli 251898 00 01 7 01 Colònia Alcanís, la - 16 20 36
Disseminat 251898 00 01 7 99 Disseminat de la Colònia Alcanís - 6 4 10
Entitat singular 251898 00 02 2 00 Paperera, la - 3 2 5
Disseminat 251898 00 02 2 99 Paperera, la -Disseminat- - 3 2 5
Entitat singular 251898 00 03 8 00 Rosselló - 1601 1505 3106
Nucli 251898 00 03 8 01 Rosselló - 1547 1462 3009
Disseminat 251898 00 03 8 99 Disseminat de Rosselló - 54 43 97
Entitat singular 251898 00 04 3 00 Camí d'Almacelles - 6 7 13
Disseminat 251898 00 04 3 99 Camí d'Almacelles -Disseminat- - 6 7 13
Entitat singular 251898 00 05 6 00 Noguera, la - 5 8 13
Disseminat 251898 00 05 6 99 Noguera, la -Disseminat- - 5 8 13
Entitat singular 251898 00 06 9 00 Tossa, la - 26 28 54
Disseminat 251898 00 06 9 99 Tossa, la -Disseminat- - 26 28 54
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251898 01 Alcanís Colònia
Unitat població 251898 02 Noguera, la Urbanització
Unitat població 251898 03 Rosselló Població
Unitat població 251898 04 Tossa, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251898 Roselló
  • Després: 251898 Rosselló
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 9,90 Km2 252 m
  • Després: 9,92 Km2 252 m