Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 4,34 Km2
Altitud 925 m
Població (a 01-01-2019) 949 h
Litoral No
Capital Sant Llorenç de Morunys
Distància -
Codi ajuntament 2519300000

Divisió territorial postal

  • 25282

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251930 00 00 0 00 Sant Llorenç de Morunys
Entitat singular 251930 00 01 7 00 Sant Llorenç de Morunys - 457 492 949
Nucli 251930 00 01 7 01 Sant Llorenç de Morunys - 433 461 894
Disseminat 251930 00 01 7 99 Disseminat de Sant Llorenç de Morunys - 24 31 55
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251930 01 Sant Llorenç de Morunys Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP21 Solsonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC35 Solsonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 35 Solsonès
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-07-02 Canvi de nom
  • Abans: 251930 San Lorenzo de Morunys
  • Després: 251930 Sant Llorenç de Morunys
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP21 Solsonès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 4,30 Km2 925 m
  • Després: 4,34 Km2 925 m