Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 34,46 km²
Altitud 729 m
Població (a 01-01-2020) 139 h
Litoral No
Capital Senterada
Distància -
Codi ajuntament 2520220002

Divisió territorial postal

  • 25514
  • 25555

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252022 00 00 0 00 Senterada
Entitat singular 252022 00 01 7 00 Burguet - 1 1 2
Disseminat 252022 00 01 7 99 Burguet -Disseminat- - 1 1 2
Entitat singular 252022 00 02 2 00 Cadolla - 1 1 2
Disseminat 252022 00 02 2 99 Cadolla -Disseminat- - 1 1 2
Entitat singular 252022 00 03 8 00 Cérvoles - 5 3 8
Disseminat 252022 00 03 8 99 Cérvoles -Disseminat- - 5 3 8
Entitat singular 252022 00 04 3 00 Larén - 2 0 2
Disseminat 252022 00 04 3 99 Larén -Disseminat- - 2 0 2
Entitat singular 252022 00 05 6 00 Lluçà - 11 6 17
Disseminat 252022 00 05 6 99 Lluçà -Disseminat- - 11 6 17
Entitat singular 252022 00 06 9 00 Naens - 5 1 6
Disseminat 252022 00 06 9 99 Naens -Disseminat- - 5 1 6
Entitat singular 252022 00 07 5 00 Puigcerver - 3 3 6
Disseminat 252022 00 07 5 99 Puigcerver -Disseminat- - 3 3 6
Entitat singular 252022 00 08 1 00 Reguard - 7 1 8
Disseminat 252022 00 08 1 99 Reguard -Disseminat- - 7 1 8
Entitat singular 252022 00 09 4 00 Senterada - 47 41 88
Nucli 252022 00 09 4 01 Senterada - 42 40 82
Disseminat 252022 00 09 4 99 Disseminat de Senterada - 5 1 6
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252022 01 Burguet, el Caseria
Unitat població 252022 02 Cérvoles Població
Unitat població 252022 03 Cadolla Caseria
Unitat població 252022 04 Larén Població
Unitat població 252022 05 Lluçà Població
Unitat població 252022 06 Naens Població
Unitat població 252022 07 Puigcerver Població
Unitat població 252022 08 Reguard Població
Unitat població 252022 09 Senterada Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC25 Pallars Jussà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 25 Pallars Jussà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 34,60 km² 729 m
  • Després: 34,46 km² 729 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran