Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 18,06 Km2
Altitud 664 m
Població (a 01-01-2020) 9137 h
Litoral No
Capital Solsona
Distància -
Codi ajuntament 2520750006

Divisió territorial postal

  • 25280

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252075 00 00 0 00 Solsona
Entitat singular 252075 00 01 7 00 Solsona - 4511 4626 9137
Nucli 252075 00 01 7 01 Cal Llarg - 50 49 99
Nucli 252075 00 01 7 02 Solsona - 4272 4392 8664
Disseminat 252075 00 01 7 99 Disseminat de Solsona - 189 185 374
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252075 01 Mira-sol Urbanització
Unitat població 252075 02 Proinsa Polígon industrial
Unitat població 252075 03 Solsona Ciutat
Unitat població 252075 04 Tradema Polígon industrial
Unitat població 252075 05 Vicenç Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 02001
  • 02002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP21 Solsonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC35 Solsonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 35 Solsonès
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP21 Solsonès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 18,10 Km2 664 m
  • Després: 18,06 Km2 664 m