Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 106,39 Km2
Altitud 1192 m
Població (a 01-01-2019) 410 h
Litoral No
Capital Vilamur
Distància -
Codi ajuntament 2520810007

Divisió territorial postal

 • 25566
 • 25569
 • 25593

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252081 00 00 0 00 Soriguera
Entitat singular 252081 00 01 7 00 Arcalís - 19 14 33
Nucli 252081 00 01 7 01 Arcalís - 19 14 33
Entitat singular 252081 00 02 2 00 Baro - 29 23 52
Nucli 252081 00 02 2 01 Baro - 29 23 52
Entitat singular 252081 00 03 8 00 Embonui - 10 7 17
Disseminat 252081 00 03 8 99 Embonui -Disseminat- - 10 7 17
Entitat singular 252081 00 04 3 00 Escós - 20 19 39
Nucli 252081 00 04 3 01 Escós - 20 19 39
Entitat singular 252081 00 05 6 00 Estac - 14 14 28
Nucli 252081 00 05 6 01 Estac - 14 14 28
Entitat singular 252081 00 06 9 00 Llagunes - 23 24 47
Nucli 252081 00 06 9 01 Llagunes - 23 24 47
Entitat singular 252081 00 07 5 00 Malmercat - 22 21 43
Nucli 252081 00 07 5 01 Malmercat - 22 21 43
Entitat singular 252081 00 08 1 00 Mencui - 6 5 11
Disseminat 252081 00 08 1 99 Mencui -Disseminat- - 6 5 11
Entitat singular 252081 00 09 4 00 Puiforniu - 4 3 7
Disseminat 252081 00 09 4 99 Puiforniu -Disseminat- - 4 3 7
Entitat singular 252081 00 10 8 00 Rubió - 1 2 3
Disseminat 252081 00 10 8 99 Rubió -Disseminat- - 1 2 3
Entitat singular 252081 00 11 5 00 Soriguera - 14 8 22
Disseminat 252081 00 11 5 99 Soriguera -Disseminat- - 14 8 22
Entitat singular 252081 00 12 0 00 Tornafort - 19 14 33
Nucli 252081 00 12 0 01 Tornafort - 19 14 33
Entitat singular 252081 00 13 6 00 Vilamur - 38 36 74
Nucli 252081 00 13 6 01 Vilamur - 38 36 74
Entitat singular 252081 00 14 1 00 Savarneda - 0 0 0
Disseminat 252081 00 14 1 99 Savarneda -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 252081 00 15 4 00 Freixa - 1 0 1
Disseminat 252081 00 15 4 99 Freixa -Disseminat- - 1 0 1
Entitat singular 252081 00 16 7 00 Llavaners - 0 0 0
Disseminat 252081 00 16 7 99 Llavaners -Disseminat- - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252081 01 Arcalís Població
Unitat població 252081 02 Baro Llogarret
Unitat població 252081 03 Embonui Població
Unitat població 252081 04 Escós Població
Unitat població 252081 05 Estac Població
Unitat població 252081 06 Freixe Població
Unitat població 252081 07 Llagunes, les Població
Unitat població 252081 08 Malmercat Població
Unitat població 252081 09 Mencui Població
Unitat població 252081 10 Puiforniu Llogarret
Unitat població 252081 11 Rubió Població
Unitat població 252081 12 Saverneda Masos
Unitat població 252081 13 Soriguera Població
Unitat població 252081 14 Tornafort Llogarret
Unitat població 252081 15 Vilamur Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7006830008 Tornafort
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC26 Pallars Sobirà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 26 Pallars Sobirà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 105,70 Km2 1192 m
 • Després: 106,39 Km2 1192 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran
2007-03-15 Canvi de capital
 • Abans: Soriguera
 • Després: Vilamur