Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 27,95 Km2
Altitud 572 m
Població (a 01-01-2020) 595 h
Litoral No
Capital Talarn
Distància -
Codi ajuntament 2521540003

Divisió territorial postal

  • 25630
  • 25640

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252154 00 00 0 00 Talarn
Entitat singular 252154 00 01 7 00 Talarn - 170 151 321
Nucli 252154 00 01 7 01 Talarn - 136 132 268
Disseminat 252154 00 01 7 99 Disseminat de Talarn - 34 19 53
Entitat singular 252154 00 02 2 00 Acadèmia General Bàsica de Suboficials - 217 27 244
Nucli 252154 00 02 2 01 Acadèmia General Bàsica de Suboficials - 217 27 244
Entitat singular 252154 00 03 8 00 Central Fecsa-Nerets - 15 15 30
Nucli 252154 00 03 8 01 Central Fecsa-Nerets - 11 8 19
Disseminat 252154 00 03 8 99 Disseminat de la Central Fecsa-Nerets - 4 7 11
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252154 01 Acadèmia General Bàsica de Suboficials Divers
Unitat població 252154 02 Nerets Caseria
Unitat població 252154 03 Talarn Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC25 Pallars Jussà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 25 Pallars Jussà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 29,90 Km2 572 m
  • Després: 27,95 Km2 572 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran