Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 10,94 Km2
Altitud 201 m
Població (a 01-01-2019) 743 h
Litoral No
Capital Torrelameu
Distància -
Codi ajuntament 2523110007

Divisió territorial postal

  • 25138

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252311 00 00 0 00 Torrelameu
Entitat singular 252311 00 01 7 00 Torrelameu - 433 310 743
Nucli 252311 00 01 7 01 Torrelameu - 413 291 704
Disseminat 252311 00 01 7 99 Disseminat de Torrelameu - 20 19 39
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252311 01 Torrelameu Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 252311 Torrelameo
  • Després: 252311 Torrelameu
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 10,90 Km2 201 m
  • Després: 10,94 Km2 201 m