Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 5,89 Km2
Altitud 197 m
Població (a 01-01-2019) 397 h
Litoral No
Capital Torre-serona
Distància -
Codi ajuntament 2523320002

Divisió territorial postal

  • 25131

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252332 00 00 0 00 Torre-serona
Entitat singular 252332 00 01 7 00 Torre-serona - 208 189 397
Nucli 252332 00 01 7 01 Torre-serona - 151 157 308
Disseminat 252332 00 01 7 99 Disseminat de Torre-serona - 57 32 89
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252332 01 Torre-serona Població
Unitat població 252332 02 Ull-roig Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 252332 Torreserona
  • Després: 252332 Torre-serona
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 5,80 Km2 197 m
  • Després: 5,89 Km2 197 m