Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 34,14 Km2
Altitud 481 m
Població (a 01-01-2020) 243 h
Litoral No
Capital Vallbona de les Monges
Distància -
Codi ajuntament 2523850006

Divisió territorial postal

  • 25268
  • 25269

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252385 00 00 0 00 Vallbona de les Monges
Entitat singular 252385 00 01 7 00 Montblanquet - 4 5 9
Nucli 252385 00 01 7 01 Montblanquet - 4 5 9
Disseminat 252385 00 01 7 99 Disseminat de Montblanquet - 0 0 0
Entitat singular 252385 00 02 2 00 Rocallaura - 39 40 79
Nucli 252385 00 02 2 01 Rocallaura - 34 36 70
Disseminat 252385 00 02 2 99 Disseminat de Rocallaura - 5 4 9
Entitat singular 252385 00 03 8 00 Vallbona de les Monges - 84 71 155
Nucli 252385 00 03 8 01 Vallbona de les Monges - 82 70 152
Disseminat 252385 00 03 8 99 Disseminat de Vallbona de les Monges - 2 1 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252385 01 Montblanquet Llogarret
Unitat població 252385 02 Rocallaura Població
Unitat població 252385 03 Vallbona de les Monges Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7006770005 Rocallaura
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC38 Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 38 Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 252385 Vallbona de las Monjas
  • Després: 252385 Vallbona de les Monges
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 45,00 Km2 481 m
  • Després: 34,14 Km2 481 m