Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 21,56 Km2
Altitud 195 m
Població (a 01-01-2020) 1088 h
Litoral No
Capital Vilanova de la Barca
Distància -
Codi ajuntament 2525420002

Divisió territorial postal

  • 25690

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252542 00 00 0 00 Vilanova de la Barca
Entitat singular 252542 00 01 7 00 Vilanova de la Barca - 592 496 1088
Nucli 252542 00 01 7 01 Vilanova de la Barca - 487 451 938
Disseminat 252542 00 01 7 99 Disseminat de Vilanova de la Barca - 105 45 150
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252542 01 Vilanova de la Barca Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 252542 Vilanueva de la Barca
  • Després: 252542 Vilanova de la Barca
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 21,20 Km2 195 m
  • Després: 21,56 Km2 195 m