Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 34,90 Km2
Altitud 409 m
Població (a 01-01-2019) 646 h
Litoral No
Capital Sant Martí de Maldà
Distància -
Codi ajuntament 2590250006

Divisió territorial postal

  • 25267
  • 25343
  • 25344

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 259025 00 00 0 00 Sant Martí de Riucorb
Entitat singular 259025 00 01 7 00 Llorenç de Rocafort - 25 17 42
Nucli 259025 00 01 7 01 Llorenç de Rocafort - 25 17 42
Entitat singular 259025 00 02 2 00 Rocafort de Vallbona - 68 54 122
Nucli 259025 00 02 2 01 Rocafort de Vallbona - 54 47 101
Disseminat 259025 00 02 2 99 Disseminat de Rocafort de Vallbona - 14 7 21
Entitat singular 259025 00 03 8 00 Sant Martí de Maldà - 229 228 457
Nucli 259025 00 03 8 01 Sant Martí de Maldà - 222 220 442
Disseminat 259025 00 03 8 99 Disseminat de Sant Martí de Maldà - 7 8 15
Entitat singular 259025 00 04 3 00 Vilet, el - 12 13 25
Nucli 259025 00 04 3 01 Vilet, el - 11 13 24
Disseminat 259025 00 04 3 99 Disseminat del Vilet - 1 0 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 259025 01 Llorenç de Rocafort Població
Unitat població 259025 02 Rocafort de Vallbona Població
Unitat població 259025 03 Sant Martí de Maldà Vila
Unitat població 259025 04 Vilet, el Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC38 Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 38 Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-04-18 Canvi de nom
  • Abans: 259025 San Martín de Rio Corb
  • Després: 259025 Sant Martí de Riucorb
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 35,10 Km2 409 m
  • Després: 34,90 Km2 409 m