Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 106,08 Km2
Altitud 989 m
Població (a 01-01-2020) 149 h
Litoral No
Capital Sorribes de la Vansa
Distància -
Codi ajuntament 2590970005

Divisió territorial postal

 • 25717

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 259097 00 00 0 00 Vansa i Fórnols, la
Entitat singular 259097 00 01 7 00 Adraén - 11 10 21
Nucli 259097 00 01 7 01 Adraén - 9 9 18
Disseminat 259097 00 01 7 99 Disseminat d'Adraén - 2 1 3
Entitat singular 259097 00 02 2 00 Barceloneta, la - 5 2 7
Disseminat 259097 00 02 2 99 Barceloneta, la -Disseminat- - 5 2 7
Entitat singular 259097 00 03 8 00 Colldarnat - 0 1 1
Disseminat 259097 00 03 8 99 Colldarnat -Disseminat- - 0 1 1
Entitat singular 259097 00 04 3 00 Cornellana - 13 12 25
Nucli 259097 00 04 3 01 Cornellana - 13 12 25
Disseminat 259097 00 04 3 99 Disseminat de Cornellana - 0 0 0
Entitat singular 259097 00 05 6 00 Fórnols - 9 10 19
Nucli 259097 00 05 6 01 Fórnols - 7 8 15
Disseminat 259097 00 05 6 99 Disseminat de Fórnols - 2 2 4
Entitat singular 259097 00 06 9 00 Montargull - 1 1 2
Nucli 259097 00 06 9 01 Montargull - 1 1 2
Entitat singular 259097 00 07 5 00 Ossera - 10 13 23
Nucli 259097 00 07 5 01 Ossera - 10 13 23
Disseminat 259097 00 07 5 99 Disseminat d'Ossera - 0 0 0
Entitat singular 259097 00 08 1 00 Sant Pere - 1 0 1
Nucli 259097 00 08 1 01 Sant Pere - 1 0 1
Entitat singular 259097 00 09 4 00 Sisquer - 10 5 15
Nucli 259097 00 09 4 01 Sisquer - 9 4 13
Disseminat 259097 00 09 4 99 Disseminat de Sisquer - 1 1 2
Entitat singular 259097 00 10 8 00 Sorribes de la Vansa - 14 14 28
Nucli 259097 00 10 8 01 Sorribes de la Vansa - 8 7 15
Disseminat 259097 00 10 8 99 Disseminat de Sorribes de la Vansa - 6 7 13
Entitat singular 259097 00 11 5 00 Padrinàs - 4 3 7
Nucli 259097 00 11 5 01 Padrinàs - 4 3 7
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 259097 01 Adraén Població
Unitat població 259097 02 Barceloneta, la Veïnat
Unitat població 259097 03 Colldarnat Caseria
Unitat població 259097 04 Cornellana Població
Unitat població 259097 05 Fórnols Població
Unitat població 259097 06 Montargull Caseria
Unitat població 259097 07 Ossera Població
Unitat població 259097 08 Sant Pere Llogarret
Unitat població 259097 09 Sisquer Llogarret
Unitat població 259097 10 Sorribes Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 39 Seu d'Urgell, la
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP13 Alt Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC04 Alt Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 04 Alt Urgell
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-04-18 Canvi de nom
 • Abans: 259097 Vansa-Fornols, la
 • Després: 259097 Vansa i Fórnols, la
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP13 Alt Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 106,40 Km2 989 m
 • Després: 106,08 Km2 989 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran
2007-03-15 Canvi de capital
 • Abans: Sorribes
 • Després: Sorribes de la Vansa