Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 12,36 Km2
Altitud 1173 m
Població (a 01-01-2019) 93 h
Litoral No
Capital Riu de Cerdanya
Distància -
Codi ajuntament 2591390004

Divisió territorial postal

  • 25721

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 259139 00 00 0 00 Riu de Cerdanya
Entitat singular 259139 00 01 7 00 Riu de Cerdanya - 55 38 93
Nucli 259139 00 01 7 01 Riu de Cerdanya - 55 38 93

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 39 Seu d'Urgell, la
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP14 Cerdanya
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC15 Cerdanya
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 15 Cerdanya
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1997-08-05 Desagregació de municipis Abans:
  • 250518 Bellver de Cerdanya
Després:
  • 259139 Riu de Cerdanya
  • 250518 Bellver de Cerdanya
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP14 Cerdanya
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: Km2 m
  • Després: 12,36 Km2 1173 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran