Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 20,34 Km2
Altitud 823 m
Població (a 01-01-2020) 500 h
Litoral No
Capital Albiol, l'
Distància -
Codi ajuntament 4300380001

Divisió territorial postal

  • 43479

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430038 00 00 0 00 Albiol, l'
Entitat singular 430038 00 01 7 00 Albiol, l' - 40 29 69
Nucli 430038 00 01 7 01 Albiol, l' - 8 5 13
Disseminat 430038 00 01 7 99 Disseminat de l'Albiol - 32 24 56
Entitat singular 430038 00 02 2 00 Bonretorn - 0 1 1
Nucli 430038 00 02 2 01 Bonretorn - 0 1 1
Entitat singular 430038 00 03 8 00 Masies Catalanes, les - 232 198 430
Nucli 430038 00 03 8 01 Masies Catalanes, les - 232 198 430
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430038 01 Albiol, l' Població
Unitat població 430038 02 Bonretorn Caseria
Unitat població 430038 03 Masies Catalanes, les Urbanització
Unitat població 430038 04 Masos, els Masos
Unitat població 430038 05 Vila Sant Francesc, la Masos

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 3 Zona de Muntanya de Prades-Montsant
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430038 Albiol
  • Després: 430038 Albiol, l'
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 20,20 Km2 823 m
  • Després: 20,34 Km2 823 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat