Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 19,24 Km2
Altitud 14 m
Població (a 01-01-2020) 905 h
Litoral No
Capital Aldover
Distància -
Codi ajuntament 4300690004

Divisió territorial postal

  • 43591

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430069 00 00 0 00 Aldover
Entitat singular 430069 00 01 7 00 Aldover - 457 448 905
Nucli 430069 00 01 7 01 Aldover - 334 330 664
Disseminat 430069 00 01 7 99 Disseminat d'Aldover - 123 118 241
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430069 01 Aldover Vila
Unitat població 430069 02 Pla de les Illes, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 48 Tortosa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP26 Baix Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC09 Baix Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 09 Baix Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 20,10 Km2 14 m
  • Després: 19,24 Km2 14 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP26 Baix Ebre