Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 5,95 Km2
Altitud 290 m
Població (a 01-01-2020) 1341 h
Litoral No
Capital Almoster
Distància -
Codi ajuntament 4301150006

Divisió territorial postal

  • 43393

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430115 00 00 0 00 Almoster
Entitat singular 430115 00 01 7 00 Almoster - 507 507 1014
Nucli 430115 00 01 7 01 Almoster - 470 478 948
Disseminat 430115 00 01 7 99 Disseminat d'Almoster - 37 29 66
Entitat singular 430115 00 02 2 00 Pontarrons, los - 2 3 5
Disseminat 430115 00 02 2 99 Pontarrons, los -Disseminat- - 2 3 5
Entitat singular 430115 00 04 3 00 Picarany, el - 114 116 230
Nucli 430115 00 04 3 01 Picarany, el - 114 116 230
Entitat singular 430115 00 05 6 00 Castellmoster - 51 41 92
Nucli 430115 00 05 6 01 Castellmoster - 51 41 92
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430115 01 Almoster Població
Unitat població 430115 02 Bellavista Urbanització
Unitat població 430115 03 Castellmoster Urbanització
Unitat població 430115 04 Picarany Urbanització
Unitat població 430115 05 Pontarrons, els Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 5,90 Km2 290 m
  • Després: 5,95 Km2 290 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat