Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 10,12 Km2
Altitud 344 m
Població (a 01-01-2020) 117 h
Litoral No
Capital Argentera, l'
Distància -
Codi ajuntament 4301730008

Divisió territorial postal

  • 43773

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430173 00 00 0 00 Argentera, l'
Entitat singular 430173 00 01 7 00 Argentera, l' - 65 49 114
Nucli 430173 00 01 7 01 Argentera, l' - 65 49 114
Entitat singular 430173 00 02 2 00 Sort, la - 1 2 3
Nucli 430173 00 02 2 01 Sort, la - 1 2 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430173 01 Argentera, l' Població
Unitat població 430173 02 Sort, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 6 Altres municipis
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-07-16 Canvi de nom
  • Abans: 430173 Argentera
  • Després: 430173 Argentera, l'
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 9,80 Km2 344 m
  • Després: 10,12 Km2 344 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat