Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 42,97 Km2
Altitud 506 m
Població (a 01-01-2020) 444 h
Litoral No
Capital Arnes
Distància -
Codi ajuntament 4301890004

Divisió territorial postal

  • 43597

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430189 00 00 0 00 Arnes
Entitat singular 430189 00 01 7 00 Arnes - 219 225 444
Nucli 430189 00 01 7 01 Arnes - 214 219 433
Disseminat 430189 00 01 7 99 Disseminat d'Arnes - 5 6 11
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430189 01 Arnes Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 46 Gandesa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 5 Zona de Muntanya Ports de Beseit
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC37 Terra Alta
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 37 Terra Alta
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430189 Arnés
  • Després: 430189 Arnes
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 42,50 Km2 506 m
  • Després: 42,97 Km2 506 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre