Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 73,63 Km2
Altitud 70 m
Població (a 01-01-2020) 1644 h
Litoral No
Capital Ascó
Distància -
Codi ajuntament 4301920002

Divisió territorial postal

  • 43791

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430192 00 00 0 00 Ascó
Entitat singular 430192 00 01 7 00 Ascó - 844 800 1644
Nucli 430192 00 01 7 01 Ascó - 818 786 1604
Disseminat 430192 00 01 7 99 Disseminat d'Ascó - 26 14 40
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430192 01 Ascó Vila
Unitat població 430192 02 Central Nuclear d'Ascó, la Divers
Unitat població 430192 03 Illes, les Raval

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 46 Gandesa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC30 Ribera d'Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 30 Ribera d'Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 74,00 Km2 70 m
  • Després: 73,63 Km2 70 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre