Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 128,73 Km2
Altitud 376 m
Població (a 01-01-2020) 1901 h
Litoral No
Capital Batea
Distància -
Codi ajuntament 4302280001

Divisió territorial postal

  • 43786

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430228 00 00 0 00 Batea
Entitat singular 430228 00 01 7 00 Batea - 949 952 1901
Nucli 430228 00 01 7 01 Batea - 946 950 1896
Disseminat 430228 00 01 7 99 Disseminat de Batea - 3 2 5
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430228 01 Batea Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 46 Gandesa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC37 Terra Alta
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 37 Terra Alta
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 127,60 Km2 376 m
  • Després: 128,73 Km2 376 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre