Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 23,12 Km2
Altitud 26 m
Població (a 01-01-2020) 1140 h
Litoral No
Capital Benissanet
Distància -
Codi ajuntament 4302650006

Divisió territorial postal

  • 43747

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430265 00 00 0 00 Benissanet
Entitat singular 430265 00 01 7 00 Benissanet - 630 510 1140
Nucli 430265 00 01 7 01 Benissanet - 555 447 1002
Disseminat 430265 00 01 7 99 Disseminat de Benissanet - 75 63 138
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430265 01 Benissanet Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 46 Gandesa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC30 Ribera d'Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 30 Ribera d'Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-07-16 Canvi de nom
  • Abans: 430265 Benisanet
  • Després: 430265 Benissanet
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 23,00 Km2 26 m
  • Després: 23,12 Km2 26 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre