Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 14,14 Km2
Altitud 372 m
Població (a 01-01-2019) 216 h
Litoral No
Capital Bisbal de Falset, la
Distància -
Codi ajuntament 4302710007

Divisió territorial postal

  • 43372

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430271 00 00 0 00 Bisbal de Falset, la
Entitat singular 430271 00 01 7 00 Bisbal de Falset, la - 116 100 216
Nucli 430271 00 01 7 01 Bisbal de Falset, la - 116 100 216
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430271 01 Bisbal de Falset, la Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 3 Zona de Muntanya de Prades-Montsant
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC29 Priorat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 29 Priorat
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430271 Bisbal de Falset
  • Després: 430271 Bisbal de Falset, la
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 14,10 Km2 372 m
  • Després: 14,14 Km2 372 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat