Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 31,27 Km2
Altitud 358 m
Població (a 01-01-2019) 298 h
Litoral No
Capital Cabacés
Distància -
Codi ajuntament 4303500000

Divisió territorial postal

  • 43373

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430350 00 00 0 00 Cabacés
Entitat singular 430350 00 01 7 00 Cabacés - 155 143 298
Nucli 430350 00 01 7 01 Cabacés - 154 140 294
Disseminat 430350 00 01 7 99 Disseminat de Cabacés - 1 3 4
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430350 01 Cabacés Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 3 Zona de Muntanya de Prades-Montsant
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC29 Priorat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 29 Priorat
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1989-02-02 Canvi de nom
  • Abans: 430350 Cabassers
  • Després: 430350 Cabacés
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 31,20 Km2 358 m
  • Després: 31,27 Km2 358 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat