Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 9,57 Km2
Altitud 10 m
Població (a 01-01-2020) 13533 h
Litoral
Capital Cunit
Distància -
Codi ajuntament 4305160009

Divisió territorial postal

 • 43881

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430516 00 00 0 00 Cunit
Entitat singular 430516 00 01 7 00 Cunit - 6650 6883 13533
Nucli 430516 00 01 7 01 Cunit - 6640 6876 13516
Disseminat 430516 00 01 7 99 Disseminat de Cunit - 10 7 17
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430516 01 Ametllers, els Urbanització
Unitat població 430516 02 Ampliació de Puigpelós, l' Urbanització
Unitat població 430516 03 Baronia, la Urbanització
Unitat població 430516 04 Cal Cego Urbanització
Unitat població 430516 05 Can Moles Dos Urbanització
Unitat població 430516 06 Can Moles Tres Urbanització
Unitat població 430516 07 Can Moles Un Urbanització
Unitat població 430516 08 Can Nicolau Urbanització
Unitat població 430516 09 Can Toni Urbanització
Unitat població 430516 10 Can Torrents Urbanització
Unitat població 430516 11 Costa de Cunit, la Urbanització
Unitat població 430516 12 Cunidor Urbanització
Unitat població 430516 13 Cunit Població
Unitat població 430516 14 Cunit Diagonal Urbanització
Unitat població 430516 15 Eixample, l' Urbanització
Unitat població 430516 16 Jardins de Cunit, els Urbanització
Unitat població 430516 17 Montcunit Urbanització
Unitat població 430516 18 Plademar Urbanització
Unitat població 430516 19 Plana, la Urbanització
Unitat població 430516 20 Puigpelós Urbanització
Unitat població 430516 21 Rectoret, el Urbanització
Unitat població 430516 22 Rosers, els Urbanització
Unitat població 430516 23 Sant Jaume Urbanització
Unitat població 430516 24 Sorres, les Urbanització
Unitat població 430516 25 Valparaíso Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP24 Baix Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC12 Baix Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 12 Baix Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 9,70 Km2 10 m
 • Després: 9,57 Km2 10 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP24 Baix Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT03 Camp de Tarragona
 • Després: AT08 Penedès