Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 33,36 Km2
Altitud 12 m
Població (a 01-01-2020) 1154 h
Litoral No
Capital Xerta
Distància -
Codi ajuntament 4305210007

Divisió territorial postal

  • 43592

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430521 00 00 0 00 Xerta
Entitat singular 430521 00 01 7 00 Xerta - 569 585 1154
Nucli 430521 00 01 7 01 Xerta - 486 497 983
Disseminat 430521 00 01 7 99 Disseminat de Xerta - 83 88 171
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430521 01 Xerta Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 48 Tortosa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP26 Baix Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC09 Baix Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 09 Baix Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-07-02 Canvi de nom
  • Abans: 430521 Cherta
  • Després: 430521 Xerta
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 32,60 Km2 12 m
  • Després: 33,36 Km2 12 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP26 Baix Ebre