Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 13,58 Km2
Altitud 268 m
Població (a 01-01-2020) 244 h
Litoral No
Capital Duesaigües
Distància -
Codi ajuntament 4305370005

Divisió territorial postal

  • 43773

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430537 00 00 0 00 Duesaigües
Entitat singular 430537 00 01 7 00 Duesaigües - 138 106 244
Nucli 430537 00 01 7 01 Duesaigües - 128 102 230
Disseminat 430537 00 01 7 99 Disseminat de Duesaigües - 10 4 14
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430537 01 Duesaigües Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-06-25 Canvi de nom
  • Abans: 430537 Dosaiguas
  • Després: 430537 Duesaigües
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,50 Km2 268 m
  • Després: 13,58 Km2 268 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat