Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 31,62 Km2
Altitud 364 m
Població (a 01-01-2019) 2834 h
Litoral No
Capital Falset
Distància -
Codi ajuntament 4305550006

Divisió territorial postal

  • 43730

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430555 00 00 0 00 Falset
Entitat singular 430555 00 01 7 00 Falset - 1412 1422 2834
Nucli 430555 00 01 7 01 Falset - 1321 1353 2674
Disseminat 430555 00 01 7 99 Disseminat de Falset - 91 69 160
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430555 01 Falset Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 02001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC29 Priorat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 29 Priorat
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 31,80 Km2 364 m
  • Després: 31,62 Km2 364 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat