Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 52,37 Km2
Altitud 73 m
Població (a 01-01-2020) 527 h
Litoral No
Capital Garcia
Distància -
Codi ajuntament 4306530008

Divisió territorial postal

  • 43749

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430653 00 00 0 00 Garcia
Entitat singular 430653 00 01 7 00 Garcia - 259 268 527
Nucli 430653 00 01 7 01 Garcia - 232 247 479
Disseminat 430653 00 01 7 99 Disseminat de Garcia - 27 21 48
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430653 01 Garcia Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC30 Ribera d'Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 30 Ribera d'Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430653 García
  • Després: 430653 Garcia
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 51,80 Km2 73 m
  • Després: 52,37 Km2 73 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre