Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 33,62 Km2
Altitud 168 m
Població (a 01-01-2020) 598 h
Litoral No
Capital Godall
Distància -
Codi ajuntament 4306880001

Divisió territorial postal

  • 43516

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430688 00 00 0 00 Godall
Entitat singular 430688 00 01 7 00 Godall - 296 302 598
Nucli 430688 00 01 7 01 Godall - 289 299 588
Disseminat 430688 00 01 7 99 Disseminat de Godall - 7 3 10
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430688 01 Godall Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 44 Amposta
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP27 Montsià
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC22 Montsià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 22 Montsià
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 34,00 Km2 168 m
  • Després: 33,62 Km2 168 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP27 Montsià