Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 12,14 Km2
Altitud 226 m
Població (a 01-01-2019) 270 h
Litoral No
Capital Guiamets, els
Distància -
Codi ajuntament 4307050006

Divisió territorial postal

  • 43777

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430705 00 00 0 00 Guiamets, els
Entitat singular 430705 00 01 7 00 Guiamets, els - 128 142 270
Nucli 430705 00 01 7 01 Guiamets, els - 127 142 269
Disseminat 430705 00 01 7 99 Disseminat dels Guiamets - 1 0 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430705 01 Guiamets, els Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC29 Priorat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 29 Priorat
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-02-05 Canvi de nom
  • Abans: 430705 Guiamets
  • Després: 430705 Guiamets, els
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 11,70 Km2 226 m
  • Després: 12,14 Km2 226 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat