Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,64 Km2
Altitud 219 m
Població (a 01-01-2019) 107 h
Litoral No
Capital Lloar, el
Distància -
Codi ajuntament 4307270005

Divisió territorial postal

  • 43737

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430727 00 00 0 00 Lloar, el
Entitat singular 430727 00 01 7 00 Lloar, el - 58 49 107
Nucli 430727 00 01 7 01 Lloar, el - 58 49 107
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430727 01 Lloar, el Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC29 Priorat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 29 Priorat
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1989-02-02 Canvi de nom
  • Abans: 430727 Lloà
  • Després: 430727 Lloar, el
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 6,80 Km2 219 m
  • Després: 6,64 Km2 219 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat