Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 15,51 Km2
Altitud 192 m
Població (a 01-01-2019) 497 h
Litoral No
Capital Masroig, el
Distància -
Codi ajuntament 4308250006

Divisió territorial postal

  • 43736

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430825 00 00 0 00 Masroig, el
Entitat singular 430825 00 01 7 00 Masroig, el - 270 227 497
Nucli 430825 00 01 7 01 Masroig, el - 263 221 484
Disseminat 430825 00 01 7 99 Disseminat del Masroig - 7 6 13
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430825 01 Masroig, el Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC29 Priorat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 29 Priorat
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-03-05 Canvi de nom
  • Abans: 430825 Masroig
  • Després: 430825 Masroig, el
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 15,50 Km2 192 m
  • Després: 15,51 Km2 192 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat