Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 4,13 Km2
Altitud 166 m
Població (a 01-01-2020) 190 h
Litoral No
Capital Milà, el
Distància -
Codi ajuntament 4308310007

Divisió territorial postal

  • 43143

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430831 00 00 0 00 Milà, el
Entitat singular 430831 00 01 7 00 Milà, el - 91 99 190
Nucli 430831 00 01 7 01 Milà, el - 71 83 154
Disseminat 430831 00 01 7 99 Disseminat del Milà - 20 16 36
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430831 01 Milà, el Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC01 Alt Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 01 Alt Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430831 Milá
  • Després: 430831 Milà, el
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 4,00 Km2 166 m
  • Després: 4,13 Km2 166 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà