Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 37,92 Km2
Altitud 335 m
Població (a 01-01-2020) 338 h
Litoral No
Capital Palma d'Ebre, la
Distància -
Codi ajuntament 4309950006

Divisió territorial postal

  • 43370

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430995 00 00 0 00 Palma d'Ebre, la
Entitat singular 430995 00 01 7 00 Palma d'Ebre, la - 165 173 338
Nucli 430995 00 01 7 01 Palma d'Ebre, la - 154 166 320
Disseminat 430995 00 01 7 99 Disseminat de la Palma d'Ebre - 11 7 18
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430995 01 Palma d'Ebre, la Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 3 Zona de Muntanya de Prades-Montsant
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC30 Ribera d'Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 30 Ribera d'Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430995 Palma de Ebro, la
  • Després: 430995 Palma d'Ebre, la
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 38,80 Km2 335 m
  • Després: 37,92 Km2 335 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre