Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,01 Km2
Altitud 385 m
Població (a 01-01-2020) 503 h
Litoral No
Capital Pira
Distància -
Codi ajuntament 4310740003

Divisió territorial postal

  • 43423

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431074 00 00 0 00 Pira
Entitat singular 431074 00 01 7 00 Pira - 270 233 503
Nucli 431074 00 01 7 01 Pira - 270 233 503
Disseminat 431074 00 01 7 99 Disseminat de Pira - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431074 01 Pira Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC16 Conca de Barberà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 16 Conca de Barberà
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,20 Km2 385 m
  • Després: 8,01 Km2 385 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà