Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 9,48 Km2
Altitud 252 m
Població (a 01-01-2020) 1163 h
Litoral No
Capital Puigpelat
Distància -
Codi ajuntament 4311910007

Divisió territorial postal

  • 43812

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431191 00 00 0 00 Puigpelat
Entitat singular 431191 00 01 7 00 Puigpelat - 323 299 622
Nucli 431191 00 01 7 01 Puigpelat - 294 276 570
Disseminat 431191 00 01 7 99 Disseminat de Puigpelat - 29 23 52
Entitat singular 431191 00 02 2 00 Sant Joan de Ruanes - 23 24 47
Nucli 431191 00 02 2 01 Sant Joan de Ruanes - 23 24 47
Entitat singular 431191 00 03 8 00 Arcs, els - 44 32 76
Nucli 431191 00 03 8 01 Arcs, els - 44 32 76
Entitat singular 431191 00 04 3 00 Planella, la - 10 10 20
Nucli 431191 00 04 3 01 Planella, la - 10 10 20
Entitat singular 431191 00 05 6 00 Bovera, la - 62 59 121
Nucli 431191 00 05 6 01 Bovera, la - 62 59 121
Entitat singular 431191 00 06 9 00 Sínia, la - 39 38 77
Nucli 431191 00 06 9 01 Sínia, la - 39 38 77
Entitat singular 431191 00 07 5 00 Puignou - 103 97 200
Nucli 431191 00 07 5 01 Puignou - 103 97 200
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431191 01 Boveres, les Urbanització
Unitat població 431191 02 Parcel.les Loren, les Urbanització
Unitat població 431191 03 Planella, la Urbanització
Unitat població 431191 04 Puigpelat Població
Unitat població 431191 05 Sínia, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC01 Alt Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 01 Alt Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 9,60 Km2 252 m
  • Després: 9,48 Km2 252 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà