Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 72,27 Km2
Altitud 565 m
Població (a 01-01-2020) 518 h
Litoral No
Capital Querol
Distància -
Codi ajuntament 4312050006

Divisió territorial postal

  • 43715
  • 43816

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431205 00 00 0 00 Querol
Entitat singular 431205 00 02 2 00 Esblada - 12 10 22
Nucli 431205 00 02 2 01 Esblada - 0 1 1
Disseminat 431205 00 02 2 99 Disseminat d'Esblada - 12 9 21
Entitat singular 431205 00 03 8 00 Querol - 25 19 44
Nucli 431205 00 03 8 01 Querol - 19 14 33
Disseminat 431205 00 03 8 99 Disseminat de Querol - 6 5 11
Entitat singular 431205 00 05 6 00 Valldossera - 248 204 452
Nucli 431205 00 05 6 01 Arboçar, l' - 9 3 12
Nucli 431205 00 05 6 02 Bonany - 4 6 10
Nucli 431205 00 05 6 03 Can Llenes - 26 26 52
Nucli 431205 00 05 6 04 Mas Gassons, el - 39 28 67
Nucli 431205 00 05 6 05 Mas Vermell, el - 83 65 148
Nucli 431205 00 05 6 06 Ranxos de Bonany, els - 76 64 140
Disseminat 431205 00 05 6 99 Disseminat de Valldossera - 11 12 23
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431205 01 Arboçar, l' Urbanització
Unitat població 431205 02 Bonany Caseria
Unitat població 431205 03 Can Llenes Urbanització
Unitat població 431205 04 Esblada Població
Unitat població 431205 05 Mas Gassons, el Urbanització
Unitat població 431205 06 Mas Vermell, el Urbanització
Unitat població 431205 07 Querol Població
Unitat població 431205 08 Ranxos de Bonany, els Urbanització
Unitat població 431205 09 Seguer Urbanització
Unitat població 431205 10 Valldossera Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC01 Alt Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 01 Alt Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 71,90 Km2 565 m
  • Després: 72,27 Km2 565 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà