Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 32,42 Km2
Altitud 125 m
Població (a 01-01-2020) 6569 h
Litoral No
Capital Riudoms
Distància -
Codi ajuntament 4312990004

Divisió territorial postal

  • 43330

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431299 00 00 0 00 Riudoms
Entitat singular 431299 00 01 7 00 Riudoms - 3352 3217 6569
Nucli 431299 00 01 7 01 Riudoms - 2852 2780 5632
Disseminat 431299 00 01 7 99 Disseminat de Riudoms - 500 437 937
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431299 01 Riudoms Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 02001
  • 02002
  • 02003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 32,40 Km2 125 m
  • Després: 32,42 Km2 125 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat