Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 2,32 Km2
Altitud 114 m
Població (a 01-01-2020) 372 h
Litoral No
Capital Rourell, el
Distància -
Codi ajuntament 4313460009

Divisió territorial postal

  • 43142

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431346 00 00 0 00 Rourell, el
Entitat singular 431346 00 01 7 00 Rourell, el - 193 179 372
Nucli 431346 00 01 7 01 Rourell, el - 193 179 372
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431346 01 Rourell, el Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 47 Tarragona
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC01 Alt Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 01 Alt Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 431346 Rourell
  • Després: 431346 Rourell, el
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 2,20 Km2 114 m
  • Després: 2,32 Km2 114 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà