Saltar al contingut principal

431515 Torre de Fontaubella, la

Característiques generals
Valor
Superfície 7,10 Km2
Altitud 369 m
Població (a 01-01-2019) 138 h
Litoral No
Capital Torre de Fontaubella, la
Distància -
Codi ajuntament 4315150006

Divisió territorial postal

  • 43774

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431515 00 00 0 00 Torre de Fontaubella, la
Entitat singular 431515 00 01 7 00 Torre de Fontaubella, la - 68 70 138
Nucli 431515 00 01 7 01 Torre de Fontaubella, la - 65 66 131
Disseminat 431515 00 01 7 99 Disseminat de la Torre de Fontaubella - 3 4 7
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431515 01 Torre de Fontaubella, la Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC29 Priorat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 29 Priorat
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 431515 Torre de Fontaubella
  • Després: 431515 Torre de Fontaubella, la
1996-07-10 Alteració límits municipals
  • Abans: 5,10 Km2
  • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: Km2 369 m
  • Després: 7,10 Km2 369 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat