Saltar al contingut principal

431520 Torre de l'Espanyol, la

Característiques generals
Valor
Superfície 27,90 Km2
Altitud 164 m
Població (a 01-01-2020) 601 h
Litoral No
Capital Torre de l'Espanyol, la
Distància -
Codi ajuntament 4315200000

Divisió territorial postal

  • 43792

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431520 00 00 0 00 Torre de l'Espanyol, la
Entitat singular 431520 00 01 7 00 Torre de l'Espanyol, la - 308 293 601
Nucli 431520 00 01 7 01 Torre de l'Espanyol, la - 305 291 596
Disseminat 431520 00 01 7 99 Disseminat de la Torre de l'Espanyol - 3 2 5
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431520 01 Torre de l'Espanyol, la Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC30 Ribera d'Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 30 Ribera d'Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-11-05 Canvi de nom
  • Abans: 431520 Torre del Español
  • Després: 431520 Torre de l'Espanyol, la
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 27,90 Km2 164 m
  • Després: 27,90 Km2 164 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre