Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 13,16 Km2
Altitud 332 m
Població (a 01-01-2019) 149 h
Litoral No
Capital Torroja del Priorat
Distància -
Codi ajuntament 4315410007

Divisió territorial postal

  • 43737

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431541 00 00 0 00 Torroja del Priorat
Entitat singular 431541 00 01 7 00 Torroja del Priorat - 81 68 149
Nucli 431541 00 01 7 01 Torroja del Priorat - 80 68 148
Disseminat 431541 00 01 7 99 Disseminat de Torroja del Priorat - 1 0 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431541 01 Torroja del Priorat Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC29 Priorat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 29 Priorat
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-07-09 Canvi de nom
  • Abans: 431541 Torroja
  • Després: 431541 Torroja del Priorat
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,10 Km2 332 m
  • Després: 13,16 Km2 332 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat