Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 16,68 Km2
Altitud 161 m
Població (a 01-01-2020) 1774 h
Litoral No
Capital Vallmoll
Distància -
Codi ajuntament 4316060009

Divisió territorial postal

  • 43144

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431606 00 00 0 00 Vallmoll
Entitat singular 431606 00 01 7 00 Vallmoll - 601 588 1189
Nucli 431606 00 01 7 01 Vallmoll - 532 531 1063
Disseminat 431606 00 01 7 99 Disseminat de Vallmoll - 69 57 126
Entitat singular 431606 00 02 2 00 Vallmoll Paradís - 267 272 539
Nucli 431606 00 02 2 01 Bogatell - 21 23 44
Nucli 431606 00 02 2 02 Calders - 75 76 151
Nucli 431606 00 02 2 03 Planes, les - 47 42 89
Nucli 431606 00 02 2 04 Vallmoll Paradís - 104 114 218
Nucli 431606 00 02 2 05 Calders-Escaldes - 9 9 18
Nucli 431606 00 02 2 07 Pinars, els - 11 8 19
Entitat singular 431606 00 03 8 00 Garràfols - 22 24 46
Nucli 431606 00 03 8 01 Garràfols - 22 24 46
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431606 01 Bogatell Urbanització
Unitat població 431606 02 Calders Urbanització
Unitat població 431606 03 Garràfols Urbanització
Unitat població 431606 04 Mas de Fontana, el Urbanització
Unitat població 431606 05 Planes, les Urbanització
Unitat població 431606 06 Vallmoll Vila
Unitat població 431606 07 Vallmoll Paradís Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC01 Alt Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 01 Alt Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 16,70 Km2 161 m
  • Després: 16,68 Km2 161 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà