431634 Vendrell, el M

Característiques generals
Valor
Superfície 36,82 Km2
Altitud 49 m
Població (a 01-01-2017) 36568 h
Litoral
Capital Vendrell, el
Distància -
Codi ajuntament 4316340003

Divisió territorial postal

 • 43700
 • 43880

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431634 00 00 0 00 Vendrell, el
Entitat singular 431634 00 01 7 00 Sant Salvador - 411 352 763
Nucli 431634 00 01 7 01 Sant Salvador - 411 352 763
Entitat singular 431634 00 02 2 00 Coma-ruga - 1208 1152 2360
Nucli 431634 00 02 2 01 Coma-ruga - 1199 1145 2344
Disseminat 431634 00 02 2 99 Disseminat de Coma-ruga - 9 7 16
Entitat singular 431634 00 03 8 00 Creu de Coma-ruga, la - 36 30 66
Nucli 431634 00 03 8 01 Creu de Coma-ruga, la - 36 30 66
Entitat singular 431634 00 04 3 00 Sant Vicenç de Calders - 78 75 153
Nucli 431634 00 04 3 01 Sant Vicenç de Calders - 78 75 153
Entitat singular 431634 00 05 6 00 Sanatori, el - 873 928 1801
Nucli 431634 00 05 6 01 Sanatori, el - 873 928 1801
Entitat singular 431634 00 06 9 00 Vendrell, el - 14116 14504 28620
Nucli 431634 00 06 9 01 Vendrell, el - 14109 14496 28605
Disseminat 431634 00 06 9 99 Disseminat del Vendrell - 7 8 15
Entitat singular 431634 00 07 5 00 Francàs, el - 367 352 719
Nucli 431634 00 07 5 01 Francàs, el - 367 352 719
Entitat singular 431634 00 08 1 00 Mas Astor - 97 87 184
Nucli 431634 00 08 1 01 Mas Astor - 97 87 184
Entitat singular 431634 00 09 4 00 Mas Borràs - 142 145 287
Nucli 431634 00 09 4 01 Mas Borràs - 142 145 287
Entitat singular 431634 00 10 8 00 Masos, els - 817 798 1615
Nucli 431634 00 10 8 01 Masos, els - 817 798 1615
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431634 01 Aciomar-Cintoi Urbanització
Unitat població 431634 02 Baronia del Mar, la Urbanització
Unitat població 431634 03 Barri de França, el Barri
Unitat població 431634 04 Bell-lloc Urbanització
Unitat població 431634 05 Bonavista Urbanització
Unitat població 431634 06 Brisamar Urbanització
Unitat població 431634 07 Coma-ruga Barri
Unitat població 431634 08 Coma-ruga Parc Urbanització
Unitat població 431634 09 Creu de Coma-ruga, la Urbanització
Unitat població 431634 10 Creu del Vendrell, la Urbanització
Unitat població 431634 11 Edèn Parc Urbanització
Unitat població 431634 12 Empar.Magrinyà Urbanització
Unitat població 431634 13 Estació de Sant Vicenç, l' Barri
Unitat població 431634 14 Franquesa, la Urbanització
Unitat població 431634 15 Garrofers, els Urbanització
Unitat població 431634 16 Llança, la Urbanització
Unitat població 431634 17 Mas Astor, el Urbanització
Unitat població 431634 18 Mas Borràs, el Urbanització
Unitat població 431634 19 Masia Blanca, la Urbanització
Unitat població 431634 20 Mas Leví, el Urbanització
Unitat població 431634 21 Masos, els Urbanització
Unitat població 431634 22 Muntanyeta, la Urbanització
Unitat població 431634 23 Nirvana Urbanització
Unitat població 431634 24 Nou Vendrell Urbanització
Unitat població 431634 25 Oasi Urbanització
Unitat població 431634 26 Pic i Martí Urbanització
Unitat població 431634 27 Plana de Bonavista, la Urbanització
Unitat població 431634 28 Platja de Francàs, la Urbanització
Unitat població 431634 29 Requesens Urbanització
Unitat població 431634 30 Romaní, el Urbanització
Unitat població 431634 31 Sanatori, el Barri
Unitat població 431634 32 Sant Jordi Urbanització
Unitat població 431634 33 Sant Salvador Barri
Unitat població 431634 34 Sant Vicenç de Calders Població
Unitat població 431634 35 Socies Català Urbanització
Unitat població 431634 36 Tancat, el Urbanització
Unitat població 431634 37 Vendrell, el Vila
Unitat població 431634 38 Vendrellmar Urbanització
Unitat població 431634 39 Vives Urbanització
Unitat població 431634 40 Xalet Blanco, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2017)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 03009
 • 03010
 • 03011
 • 03012
 • 03013

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP24 Baix Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC12 Baix Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 12 Baix Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 431634 Vendrell
 • Després: 431634 Vendrell, el
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 36,40 Km2 49 m
 • Després: 36,82 Km2 49 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP24 Baix Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT03 Camp de Tarragona
 • Després: AT08 Penedès

Índex [+]

Sou aquí: