Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 17,16 Km2
Altitud 226 m
Població (a 01-01-2020) 565 h
Litoral No
Capital Vilanova d'Escornalbou
Distància -
Codi ajuntament 4316710007

Divisió territorial postal

  • 43311
  • 43312

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431671 00 00 0 00 Vilanova d'Escornalbou
Entitat singular 431671 00 01 7 00 Arbocet, l' - 15 20 35
Nucli 431671 00 01 7 01 Arbocet, l' - 15 20 35
Entitat singular 431671 00 02 2 00 Vilanova d'Escornalbou - 281 249 530
Nucli 431671 00 02 2 01 Vilanova d'Escornalbou - 237 215 452
Disseminat 431671 00 02 2 99 Disseminat de Vilanova d'Escornalbou - 44 34 78
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431671 01 Arbocet, l' Llogarret
Unitat població 431671 02 Rifàs Urbanització
Unitat població 431671 03 Vilanova d'Escornalbou Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-11-05 Canvi de nom
  • Abans: 431671 Vilanova de Escornalbou
  • Després: 431671 Vilanova d'Escornalbou
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 17,50 Km2 226 m
  • Després: 17,16 Km2 226 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat