Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 5,62 Km2
Altitud 218 m
Població (a 01-01-2019) 202 h
Litoral No
Capital Vilella Baixa, la
Distància -
Codi ajuntament 4317470005

Divisió territorial postal

  • 43374

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431747 00 00 0 00 Vilella Baixa, la
Entitat singular 431747 00 01 7 00 Vilella Baixa, la - 113 89 202
Nucli 431747 00 01 7 01 Vilella Baixa, la - 113 89 202
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431747 01 Vilella Baixa, la Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC29 Priorat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 29 Priorat
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 431747 Vilella Baja
  • Després: 431747 Vilella Baixa, la
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 5,60 Km2 218 m
  • Després: 5,62 Km2 218 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat