Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 107,48 Km2
Altitud 6 m
Població (a 01-01-2020) 11578 h
Litoral
Capital Deltebre
Distància -
Codi ajuntament 4390180001

Divisió territorial postal

 • 43580

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 439018 00 00 0 00 Deltebre
Entitat singular 439018 00 03 8 00 Deltebre - 5849 5729 11578
Nucli 439018 00 03 8 01 Deltebre - 5638 5564 11202
Nucli 439018 00 03 8 02 Riumar - 143 127 270
Disseminat 439018 00 03 8 99 Disseminat de Deltebre - 68 38 106
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 439018 01 Cava, la Població
Unitat població 439018 02 Jesús i Maria Població
Unitat població 439018 03 Riumar Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 48 Tortosa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP26 Baix Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC09 Baix Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 09 Baix Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1977-06-23 Desagregació de municipis Abans:
 • 431554 Tortosa
Després:
 • 439018 Deltebro
 • 431554 Tortosa
1979-12-31 Canvi de nom
 • Abans: 439018 Deltebro
 • Després: 439018 Deltebre
1993-02-05 Canvi de capital
 • Abans: -
 • Després: Deltebre
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 91,10 Km2 6 m
 • Després: 107,48 Km2 6 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP26 Baix Ebre