Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 35,21 Km2
Altitud 9 m
Població (a 01-01-2019) 4160 h
Litoral No
Capital Aldea, l'
Distància -
Codi ajuntament 4390440003

Divisió territorial postal

 • 43896

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 439044 00 00 0 00 Aldea, l'
Entitat singular 439044 00 01 7 00 Aldea, l' - 2197 1963 4160
Nucli 439044 00 01 7 01 Aldea, l' - 1764 1588 3352
Disseminat 439044 00 01 7 99 Disseminat de l'Aldea - 433 375 808
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 439044 01 Barri de l'Estació, el Barri
Unitat població 439044 02 Hostal dels Alls, l' Barri

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 48 Tortosa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP26 Baix Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC09 Baix Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 09 Baix Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-04-29 Desagregació de municipis Abans:
 • 431554 Tortosa
Després:
 • 439044 Aldea, l'
 • 431554 Tortosa
1993-02-05 Canvi de capital
 • Abans: Hostal dels Alls, l'
 • Després: Aldea, l'
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 35,40 Km2 9 m
 • Després: 35,21 Km2 9 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP26 Baix Ebre