Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Denominació oficial Andalucía
Capital 410917 Sevilla
Províncies
Codi Nom en català Nom oficial
04 Almeria Almería
11 Cadis Cádiz
14 Còrdova Córdoba
18 Granada Granada
21 Huelva Huelva
23 Jaén Jaén
29 Màlaga Málaga
41 Sevilla Sevilla
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Països INE 108 Espanya
Correspondències amb altres nomenclatures territorials
codi descripció
Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS) ES61 Andalusia