Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Denominació oficial Principado de Asturias
Capital 330447 Oviedo
Províncies
Codi Nom en català Nom oficial
33 Astúries Asturias
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Països INE 108 Espanya
Correspondències amb altres nomenclatures territorials
codi descripció
Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS) ES12 Principat d'Astúries